Geschiedenis


Januari 2001 hebben zeven verenigingen in de regio Den Haag en omstreken te weten: ssv Buitenveldert, A.P.G.S afdeling schieten, sc Loosduinsche Burgerwacht, sv AR 10, sv Big Bore, H.P.S.V. afdeling schieten en schietteam Holland-West besloten een onderlinge competitie op te zetten dit naar aanleiding van het feit dat veel van de leden van deze verenigingen de discipline Militair Pistool schieten. De samenstelling van deelnemende verenigingen is in de loop der jaren erg veranderd. Er is in deze competitie plaats voor ongeveer 8-9 organiserende verenigingen.

Iedere organiserende vereniging heeft eenmaal per jaar op haar locatie een wedstrijd. De resultaten van deze wedstrijden worden centraal verwerkt zodat gedurende de gehele competitie de schutters hun resultaten kunnen terug lezen via het resultaten formulier welke via de WhatsApp communicatie groep na iedere wedstrijd verspreid zal worden. Het inschrijfgeld bedraagt €3,50 per wedstrijd, waarvan 2,50 voor de organiserende vereniging is, en €1,00 voor prijzen en dergelijken.

Om in het eindklassement mee te tellen dient een schutter aan vier van de zes wedstrijden deel te nemen, de vier hoogste scores van een deelnemer tellen mee in het eindklassement.

De competitie is verdeeld in vier klassen, te weten de H, A, B, en C klasse. Voor de klasse indeling wordt de KNSA klassering gehanteerd.

> 216 = "H" klasse
> 202 = "A" klasse
> 184 = "B" klasse
< 184 = "C" klasse,
niet geklasseerd is "H" klasse.

Bron: LTC Pistool

Vanaf 2021 worden de geschoten resultaten ook verwerkt voor de klassering bij de KNSA, waardoor eenieder ook makkelijker op eigen niveau buiten de RandstadMP aan wedstrijden mee kan doen. Vanaf competitieronde 2022 zal iedereen volgens de KNSA klassering indeling schieten, waarbij senioren en veteranen klassering horizontaal worden samen gevoegd (zowel H als Vh worden ingedeeld als H).